Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin

Горди сме да представим нашите онлайн панели в Източна Европа. Те са в България и Гърция. Предлагайки нашите онлайн потребителски панели, ние покриваме най-високите стандарти за качество в нашата индустрията – ESOMAR.