Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin

Ние извършваме онлайн маркетингови проучвания. За целта използваме специален софтуер и професионални интервюери. Услугите, които предлагаме са:

Изготвяне и написване на въпросници

Програмиране на онлайн проучвания и онлайн анкети

Обработка, анализ и предоставяне на данни

Потребителски онлайн панели в България и Гърция

Изграждане и управление на онлайн панели